Natural Mineral Water
LV   EN

Natural Mineral Water

Superior quality, natural mineral water is coming from STELPES (Nīzeres) spring, located in Zemgale, Stelpe is one of the lesser known treasures of Latvia.

Lightly carbonated and still natural mineral water Stelpes: pH 7,6 - 8,0. Bore Nr. 16786; place of exploitation: Stelpe parish, Latvia.

Mineral Composition:

Calcium (Ca2+)
..............................................................
380 - 650 mg/l
Magnesium (Mg2+)
..............................................................
35 - 55 mg/l
Sodium (Na+)
..............................................................
1 - 12 mg/l
Potassium (K+)
..............................................................
1 - 9 mg/l
Sulfates (SO42’)
..............................................................
900 - 1600 mg/l
Carbonates (HCO3-)
..............................................................
210- 320 mg/l
Chlorides (Cl-)
..............................................................
0,1 - 15 mg/l
Mineralization
..............................................................
1400 - 2500 mg/l

Our drinking water

Our drinking water is obtained from the depths of Latvian land. Stelpe's drinking water is available both slightly carbonated and still.

Mineral Composition:

Calcium (Ca2+)
..............................................................
59,1 - 65,5 mg/l
Magnesium (Mg2+)
..............................................................
33,5 – 40,9 mg/l
Sodium (Na+)
..............................................................
14,0 – 17,2 mg/l
Potassium (K+)
..............................................................
9,5 – 11,7 mg/l
Sulfates (SO42’)
..............................................................
10,0 – 14,0 mg/l
Carbonates (HCO3-)
..............................................................
332 – 366 mg/l
Chlorides (Cl-)
..............................................................
7,6 – 9,4 mg/l
Mineralization
..............................................................
465 – 531 mg/l

Eiropas Savienības Līdzfinansējums                                    

SIA „Stelpes mineral water" 2023.gada 22.februārī ir noslēdzis līgumu Nr. SKV-L-2023/94 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.